Loading...

(Just one moment)

Kwerendy w AAN

Archiwum Akt Nowych – centralne archiwum państwowe w Warszawie utworzone w 1919 jako Archiwum Wojskowe przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego; od 1930 nosi obecną nazwę.

Bardzo udane kwerendy dotyczące Obozu Zagłady w Treblince oraz Obozu Zagłady w Bełżcu.

Udało się znaleźć m. in. oryginalne zdjęcia wykonywane z latawca dla pomnika w Treblince.

Zdjęcia musiały zostać wykonane przed lub po oficjalnym odsłonięciu monumentu w okolicach 1964 roku.