Loading...

(Just one moment)

Konferencja naukowa i warsztaty – Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny (NTNU)

W dniach 18 i 20 kwietnia prezentowaliśmy wyniki projektu na konferencji naukowej i warsztatach organizowanych w ramach projektu COST SAGA przez Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim – Norwegia (NTNU Norwegian University of Science and Technology).

COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.