Loading...

(Just one moment)

Kwerendy w Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku

W poszukiwaniu dokumentów dotyczących Obozu Zagłady w Bełżcu przeprowadzaliśmy kwerendę w Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku. Poszukiwania obejmowały dokumenty z prac archeologicznych prowadzonych przez prof. Andrzeja Kolę na obszarze obozu .