Loading...

(Just one moment)

Spotkanie robocze w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Spotkanie w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy w ramach prezentacji wyników badań. Dyskutujemy i analizujemy wyniki dotyczące topografii niemieckich podobozów pracy tzw. Lager Elfenhain zlokalizowany w dawnym Dyhernfurth/Brzeg Dolny.