Loading...

(Just one moment)

Konferencja naukowa Ekonomia Zagłady: Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach akcji ‘Reinhardt’

Uczestniczmy w konferencji naukowej: Ekonomia Zagłady: Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach akcji ‘Reinhardt’. Wydarzenie organizuje Państwowe Muzeum na Majdanku.

Mamy przyjemność zaprezentować dwa wykłady:

Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w rekonstrukcji obozów w Trawnikach: potencjał historyczny i propozycje upamiętnienia

Rekonstrukcja topografii obozu pracy dla Żydów w Poniatowej z wykorzystaniem danych przestrzennych