Loading...

(Just one moment)

Uczynić niewidzialne widzialnym | Making the invisible visible

30 stycznia w Lublinie odbyło się seminarium Uczynić niewidzialne widzialnym | Making the invisible visible, zorganizowane we współpracy z Brama Grodzka (Grodzka Gate), Katedrą Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Centrum Historii Miejskiej we Lwowie (Центр міської історії / Center for Urban History).

W ramach wystąpienia zaprezentowano wyniki projektu i rozmawialiśmy o możliwościach kontynuacji badań.