Loading...

(Just one moment)

Referat wygłoszony na zaproszenie ŻIH

Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum Treblinka współpracują od wielu lat m.in. przy organizacji uroczystości rocznicowych na terenie byłego obozu. Od lat 2 sierpnia wspominamy więźniów, którzy tego dnia w 1943 r. mieli odwagę sprzeciwić się Niemcom i wzniecić bunt. W związku z planowaną rozbudową części muzealnej i przeznaczeniu fragmentu nowego pawilonu na ekspozycję stałą władze Muzeum Treblinka zwróciły się do Żydowskiego Instytutu Historycznego z propozycją współpracy przy jej tworzeniu.

Na mocy podpisanego 1 lutego porozumienia powołany zostanie zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie merytorycznej części wystawy. Pokieruje nim prof. Andrzej Żbikowski. Obie instytucje będą także wspólnie organizować wydarzenia edukacyjne dotyczące nowo otwartej wystawy.

Spotkanie odbędzie się 1 lutego 2024 r. o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym. Poprowadzi je wicedyrektorka ŻIH Małgorzata Sołtysik, a gośćmi będą:

prof. Andrzej Żbikowski – pracownik Działu Naukowego ŻIH, kierownik zespołu przygotowującego wystawę w Muzeum Treblinka

Iwona Wasilewska – zastępczyni dyrektora Muzeum Treblinka, koordynatorka procesu budowy

Piotr Bujnowski – architekt, autor projekt architektonicznego nowego budynku muzealnego

dr inż. Sebastian Różycki – pracownik naukowy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, który od 8 lat prowadzi badania na terenach poobozowych w Polsce wykorzystując dane przestrzenne

Ewa Teleżyńska-Sawicka i Paweł Sawicki – członkowie zarządu Fundacji Pamięć Treblinki.

Sebastian Różycki wygłosił wykład pt.: Przegląd map, zdjęć lotniczych oraz wyników badań archeologicznych. Materiały opisujące topografię i funkcjonowanie Obozu Zagłady Treblinka II