Loading...

(Just one moment)

Artykuł: Niemieckie obozy w Trawnikach na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Państwowo Muzuem na Majdanku dotyczące infrastruktury akcji Reinhardt. Znajdzie Państwo tam artykuł pt.: Niemieckie obozy w Trawnikach na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej autorstwa Sebastian Różyckiego i Marka Michalskiego. Za Państwowym Muzuem na Majdanku: Rampy kolejowe obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, przy których […]

Publikacja naukowa – archiwalne zdjęcia lotnicze

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą aspektów korekcji geometrycznej archiwalnych zdjęć lotniczych. W artykule przedstawiamy problemy badawcze dotyczące przetwarzania zdjęć pozyskiwanych w okresie II wojny światowej dla obozów zagłady (Bełżec, Sobibór, Treblinka). Link do publikacji: German Extermination Camps on WWII Reconnaissance Photographs. Orthorectification Process for Archival Aerial Images of Cultural Heritage Sites

Badania geofizyczne

Obóz Zagłady Treblinka II Celem badań była próba lokalizacji pozostałości infrastruktury związanej z obozem zagłady Treblinka II, położonego w Treblince, gm. Kosów Lacki. Obszar badań  został wybrany według kryterium największej dostępności terenu do badań. Spodziewanymi reliktami mogły być pozostałości elementów konstrukcyjnych budynków, koncentracje materiałów ferromagnetycznych czy obiekty poddawane w przeszłości obróbce termicznej, np. doły krematoryjne. […]

Wystawa: Niemieckie obozy działające na ziemiach Polski w latach 1939-1945 – zdjęcia i materiały z badań

W ramach 26. Festiwalu Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW zapraszamy w dniach 23-30 września 2022 roku na wystawę: „Niemieckie obozy działające na ziemiach Polski w latach 1939-1945 – zdjęcia i materiały z badań”. Przedsięwzięcie zorganizował dr inż. Sebastian Różycki. Na wystawie można będzie oglądać zdjęcia wykonane podczas badań terenowych i archeologicznych finansowanych przez […]