Loading...

(Just one moment)

Publikacja naukowa – Obozy Pracy Dyhernfurth I i II

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą odtworzenia granic obozów Dyhernfurth. Obozy Dyhernfurth należały do pierwszych obozów filialnych Gross Rosen. Był podzielony na dwie części tj. Dyhernfurth I i II. Link do publikacji: Use of Geoinformatics for the Digitization and Visualization of Sensitive Space in the Urban Landscape: A Case Study of the Gross-Rosen Sub-Camps […]