Loading...

(Just one moment)

Publikacja naukowa – Obozy Pracy Dyhernfurth I i II

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą odtworzenia granic obozów Dyhernfurth. Obozy Dyhernfurth należały do pierwszych obozów filialnych Gross Rosen. Był podzielony na dwie części tj. Dyhernfurth I i II. Link do publikacji: Use of Geoinformatics for the Digitization and Visualization of Sensitive Space in the Urban Landscape: A Case Study of the Gross-Rosen Sub-Camps […]

Kwerendy w AAN

Archiwum Akt Nowych – centralne archiwum państwowe w Warszawie utworzone w 1919 jako Archiwum Wojskowe przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego; od 1930 nosi obecną nazwę. Bardzo udane kwerendy dotyczące Obozu Zagłady w Treblince oraz Obozu Zagłady w Bełżcu. Udało się znaleźć m. in. oryginalne zdjęcia wykonywane z latawca dla pomnika w Treblince. Zdjęcia musiały zostać […]

Centralne Archiwum Wojskowe

Na potrzeby projektu pozyskano archiwalne zdjęcia lotnicze dla Treblinki z 1949 i 1953 roku. Kwerendę zrealizowano w Centralnym Archiwum Wojskowym. Zdjęcia z lat 50-tych nie były do tej pory wykorzystywane w badaniach nad Obozem Zagłady Treblinka II jak i Obozem Pracy Treblinka I.

Kwerendy archiwalne

Trwają kwerendy archiwalne m. in. w IPN, AAN, AP w Radomiu, Bundesarchiv (Niemcy) oraz Arlosen (Izrael). Odnaleziono niepublikowane dokumenty, m.in. dotyczące rozpoczęcia budowy Obozu Pracy Treblinka I, transportu Żydów skierowanych do budowanego obozu w Bełżcu z urzędy pracy w Radomiu. W ramach kwerend pozyskano również relacje, szkice oraz wytypowano dokumenty do skanowania w IPN dotyczące […]