Loading...

(Just one moment)

Badania archeologiczne

Obóz Zagłady Treblinka II i Obóz Pracy Treblinka I Prace archeologiczne realizowane były na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (delegatura w Siedlcach). Działania te przeprowadzono po wydaniu zgody przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy. Zaplanowane w ramach projektu badania obejmowały wschodnią część byłego Obozu Zagłady Treblinka II. W okresie funkcjonowania obozu teren ten […]