Loading...

(Just one moment)

Uczynić niewidzialne widzialnym | Making the invisible visible

30 stycznia w Lublinie odbyło się seminarium Uczynić niewidzialne widzialnym | Making the invisible visible, zorganizowane we współpracy z Brama Grodzka (Grodzka Gate), Katedrą Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Centrum Historii Miejskiej we Lwowie (Центр міської історії / Center for Urban History). W ramach wystąpienia zaprezentowano wyniki projektu i rozmawialiśmy o możliwościach kontynuacji badań.

Konferencja naukowa Ekonomia Zagłady: Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach akcji ‘Reinhardt’

Uczestniczmy w konferencji naukowej: Ekonomia Zagłady: Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach akcji ‘Reinhardt’. Wydarzenie organizuje Państwowe Muzeum na Majdanku. Mamy przyjemność zaprezentować dwa wykłady: Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w rekonstrukcji obozów w Trawnikach: potencjał historyczny i propozycje upamiętnienia Rekonstrukcja topografii obozu pracy dla Żydów w Poniatowej z wykorzystaniem danych przestrzennych

Spotkanie robocze w Muzuem Treblinka

Kolejne merytoryczne spotkanie, na którym omówiliśmy z pracownikami Muzuem Treblinka zbliżające się badania terenowe. Źródło Muzuem Treblinka: 10.05.2023 r. w Muzeum Treblinka dr inż. Sebastian Różycki z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przeprowadził wykład pt.: „Najnowsze badania georadarowe Obozu Zagłady Treblinka II”, na którym zaprezentował wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na obszarze muzeum oraz Stacji […]